Odkazy

Průběžné výsledky družstva A: zde
 
Průběžné výsledky družstva B: zde
 

Pražský svaz stolního tenisu: http://www.prazskypinec.cz/

Stránky Matematicko-fyzikální fakulty: http://www.mff.cuni.cz/

Katedra tělesné výchovy MFF: http://ktv.mff.cuni.cz/

Vysokoškolský sportovní klub MFF: http://vssk.mff.cuni.cz/

Česká asociace stolního tenisu: http://www.ping-pong.cz/

Mezinárodní federace: http://www.ittf.com/

Evropská pinčesová unie: http://www.ettu.org/