Členové

Členové klubu jsou zejména studenti a absolventi Matematicko-fyzikální fakulty UK. Studenti do 26-let jsou povinni zaplatit členské příspěvky výši 1200Kč za rok. Nestudenti zaplatí příspěvky ve výši 1800Kč. Při vstupu během roku zaplatí sportovec za každý zbývající celý kalendářní měsíc desetinu ročního příspěvku.